22/2016. (II. 29.) számú határozat – Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi beszámolója, 2016. évi tervei

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

22/2016. (II. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évre vonatkozó beszámolóját, valamint 2016. évi terveit megismerte és elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző