21/2016. (II. 29.) számú határozat – Védőnői Szolgálat 2015. évi beszámolója, 2016. évi tervei

 

Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

21/2016. (II. 29.) számú határozata

 

 

A képviselő-testület a Védőnői Szolgálat 2015. évre vonatkozó beszámolóját, valamint 2016. évi terveit megismerte és elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Horváth Béla jegyző