22/2015. (II. 16.) számú határozat – Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

22/2015. (II. 16.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a hivatalos honlapon való megjelenésről gondoskodjon, és a beszerzéseket kezdje meg.

 

 

Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

Határidő: 2015. február 20.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. február 17.

 

Dr. Horváth Béla jegyző