23/2015. (III. 2.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

23/2015. (III. 2.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

 

1.    Gondozási Központ felvételi kérelem tárgyalása (zárt ülés)

2.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

3.    Közétkeztetést ellátó nonprofit kft. 2014. évi beszámolója, 2015. évi tervei

4.    Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi beszámolója, 2015. évi tervei

5.    Védőnői Szolgálat 2014. évi beszámolója, 2015. évi tervei

6.    Helyi Építési Szabályzat módosítása elindításáról döntés

7.    Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata módosításának jóváhagyása

8.    A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

9.    A Nagymarosi Sportegyesület (kajak-kenu) ingatlan használati szerződésének jóváhagyása

10.    Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

11.    Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatokról

12.    Egyebek:

a)    Útdíj elleni tiltakozás intézéséről tájékoztatás kérés

b)   Visegrádi utcai üzlethelyiség tulajdoni helyzetének rendezése

c)    Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatárai megállapítása

d)   Személyi ügy (képviselői kérdés)

 

 

K.m.f.

                                        

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

             

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 4.

 

Dr. Horváth Béla jegyző