21/2015. (II. 16.) számú határozat – Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

21/2015. (II. 16.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban az alábbi módosító indítványokkal fogadja el:

1.    A zöldfelület fenntartására rendelkezésre álló forrásból 2 millió forintot gépbeszerzésre (kasza, tolólap) kíván fordítani. A beszerzést a Maros kft-n keresztül kell megvalósítani, és az I. félévi adóbevételek tervhez képest többlete esetén kell rá visszatérni.

2.    A Misztrál Fesztivál és a Dunakanyar Fúvósegyüttes támogatására együttesen 1,5 millió forintot biztosít, felosztásáról következő ülésén, a hiányzó bevételi adatok ismeretében dönt.

3.    Az Elsővölgyi óvoda bővítése pályázat eszközbeszerzése körében eredetileg tervezett, de a magas vételára miatt elhagyni kért diavetítő beszerzés 200 e Ft költségéből ételszállító edény megvásárlását engedélyezi.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. február 17.

 

Dr. Horváth Béla jegyző