22/2014. (II. 10.) számú határozata – Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
22/2014. (II. 10.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadását megelőzően, képviselői indítványt elutasítva úgy dönt, hogy az ingyenes kompközlekedésre nem kíván keretet elkülöníteni a költségvetésben.
 
Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a komp üzemeltetőjével tárgyaljon e lehetőségről.
 
 
Határidő: 2014. március 15.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. február 11.
 
Dr. Horváth Béla jegyző