21/2014. (II. 10.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2014. (II. 10.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
2.    Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása támogatására pályázat benyújtásáról döntés
3.    A helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet módosítása
4.    Gondozási Központ Idősek Otthonába történő felvételi kérelem elbírálása (zárt ülés)
 
 
 
K.m.f.
 
 
                                        
Petrovics László s.k.    
polgármester                                                 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. február 11.
 
Dr. Horváth Béla jegyző