Polgárváros királyi panorámával

22/2013. (I. 29.) számú határozata – Új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

2013-02-28

A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és 2013. január 30. napjával hatályba lépteti.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
                               
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző

Last modified: 2013-02-28

A hozzászólás jelenleg zárva.