23/2013. (I. 29.) számú határozata – Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának jóváhagyása

1. A Képviselő-testület a Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezető által a jogszabályi előírásoknak megfelelően átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Szakmai programját jóváhagyja.
 
2. Kéri továbbá a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés ellátására 2006. január 2. napján létrejött társulási megállapodás módosítási javaslata elkészítését, és az érintett önkormányzatok részére megküldését.
 
 
Határidő: 2. pont esetében 2013. február 28.
Felelős:polgármester, jegyző
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
                               
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző