21/2011. (II. 28.) számú határozata – Napirend előtti felszólalás: Elsővölgyi óvoda udvar üregbeszakadása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2011. (II. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatát megerősítve felkéri a jegyzőt, hogy a végleges megoldásig az Elsővölgyi óvoda udvarában történt üreg beszakadás olyan módon történő elkerítéséről gondoskodjon a hivatal, hogy a balesetveszély megszűnjön.
 
 
Határidő:         2011. március 1.
Felelős:           jegyző
 
 
 
K.m.f.
                                
 
 
   Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                           jegyző  
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 01.