21/2010. (II.08.) számú határozata – 378/2009 (XII.21.) számú határozat módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2010. (II.08.) számú határozata

A Képviselő-testület 378/2009 (XII.21.) számú határozatát a következők szerint módosítja.
A Pest Megyei településközpontok fejlesztése című KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú pályázati kiírás, Nagymaros, Magyar utca és környezete rendezése tárgyában benyújtott pályázat önkormányzati önrész tekintetében az alábbiak szerint változik:

A fejlesztés összköltségéhez szükséges önrészt 150 801 463 Ft összegben határozza meg.

A határozatot egyebekben továbbra is fenntartja.

Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
Határidő: 2010. február 9.

 

Kmf.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 09.
Jkv. vezető