220/2010. (XII. 20.) számú határozata – Aljegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázatok elbírálása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
220/2010. (XII. 20.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat aljegyzői munkaköre betöltésére benyújtott pályázatok közül érvénytelennek nyilvánítja Dr. Oroszy Györgyi, dr. Ungi Kitti, Tóth László, dr. Szombath Tamás, Kiss Imre pályázatát.
 
A következő pályázók pályázata érvényes, megfelel a pályázati felhívásnak:
Gyurcsok Anita, dr. Andriska Szilvia, Kiskuti Petra, dr. Holocsi Krisztián, dr. Sarkantyu Lajos Adrián, dr. Paulikné dr. Törőcsik Edit, Járfás Péterné, Kelemen Tibor, dr. Kovács Orsolya, Bányácskiné Daróczi Mónika, Burján András.
 
A Képviselő-testület az önkormányzat aljegyzői munkaköre betöltésére benyújtott pályázatokat elbírálva dr. Paulikné dr. Törőcsik Editet az önkormányzat aljegyzőjévé a fennálló jegyzői jogviszonya áthelyezéssel történő megszüntetésének legkorábbi időpontjával határozatlan időre kinevezi, 6 hónap próbaidő kikötésével.
 
Az aljegyző havi illetményét 350 000 Ft összegben állapítja meg
 
Amennyiben a pályázó december 22-én arról értesíti a jegyzőt, hogy a munkakört nem tudja betölteni, abban az esetben Gyurcsok Anitát nevezi ki aljegyzőnek, a fennálló közszolgálati jogviszonya megszüntetését követő naptól.
 
Felkéri a jegyzőt, hogy az aljegyző kinevezési okmánya elkészítéséről gondoskodjon.

 
 
 
 
Határidő: 2011. január 3.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: személyügyi ügyintéző
 
 
 
K.m.f.
                                                    
Petrovics László s.k.  
polgármester
                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző
                                                                               
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.