1/2017. (I. 11.) számú határozat – Napirend elfogadása

Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2017. (I. 11.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívásra pályázat benyújtásáról hozott döntés módosítása

2.    Tájékoztató az árvízi védvonal üzemeltetési feladatairól, a tároló eszközei rendszerzéséről

3.    Képviselői kérdések

4.    Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szobi Tagintézménye elhelyezése

 

 

 

K.m.f.

                                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. január 12.

 

Dr. Horváth Béla jegyző