1/2013. (I. 7.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1. A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalással kapcsolatos döntéshozatal
 
 
 
K.m.f.
                                          
 
 
                                
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző