1/2012. (I. 30.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2. Napközi Otthonos Óvoda módosított nevelési programja jóváhagyása
3. Intézményi térítési díjak felülvizsgálata, módosítása (iskola, közétkeztetés, Gondozási Központ)
4. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról hozott döntések áttekintése, megerősítése, vagy módosítása
5. Közterület-használati rendelet tárgyalása, elfogadása
6. Gazdasági program áttekintése, szükség esetén módosítása
7. Rendőrséggel kapcsolatos feladatok áttekintése
8. Költségvetési rendelet módosítás (2011. 14. időszaki előirányzat módosítás)
9. Egyebek (pl. képviselői kérdések)
a) Motorcsónak SE kérelme elektromos áram mérőóra átírásával kapcsolatban
b) Dunai Svábok Önkormányzata Nagymaros üdvözlő tábla felállítására vonatkozó kérelme
c) Településrendezési tervek felülvizsgálata elvégzésére árajánlatok kérése
d) Testvérvárosi pályázat
e) Fekete Zsolt képviselő kérelme telefonköltség elengedésére
f) Szálloda utcai lakások értékesítése (Fekete Zsolt képviselő kérdése)
10. Szociális kérelem elbírálása (zárt ülés)

K.m.f.

 

Petrovics László s.k.          dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                 jegyző