2/2011. (I. 31.) számú határozata – Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2011. (I. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóját az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.
 
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.      
polgármester                                                 
 
 
dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 02. 01.