1/2011. (I. 31.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2011. (I. 31.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:
 
1.     Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.   Az önkormányzat Zebegénnyel határos közigazgatási területén út kialakításához támogatás kérése
3.   2011. évi költségvetés tervezetének tárgyalása első olvasatban
4.   Gondozási Központ létszáma átmeneti módosításához (párhuzamos foglalkoztatáshoz) hozzájárulás
5.   Gondozási Központ soron kívüli felvételi kérelmeiről, valamint térítési díj mentes ellátásról, továbbá szociális támogatás iránti kérelmekről döntés (zárt ülés)
6.   2011. évi intézményi térítési díjak meghatározása
7.   Rendőrséggel kapcsolatos feladatok áttekintése
8.   Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
9.   Börzsöny-Ipoly völgye (öko)Turisztikai Régió megalakításához csatlakozás
10.       A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az igénybevételük módjáról és az értük fizetendő térítési díjakról szóló13/2004. (V. 25.) rendelet módosítása
11.A helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
12.A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételének tárgyalása
 
 
 
 
K.m.f.
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 02. 01.