219/2013. (XI. 7.) számú határozata – Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott alkalmazottak részére egyszeri béren kívüli juttatás biztosításáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
219/2013. (XI. 7.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott alkalmazottak részére az alpolgármester által előterjesztett, egyszeri béren kívüli juttatás biztosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerinti differenciálásnak megfelelően elfogadja.
 
A kifizetés forrása a dologi kiadások önkormányzati és intézményenkénti előirányzataiban fennálló szabad forrás.
 
Kéri a 2013. évi költségvetési rendelet vonatkozó előirányzatainak módosítására vonatkozó rendelet-tervezet soron következő ülésre való benyújtását.
 
 
Határidő: 2013. november 25.
Felelős: polgármester, jegyző
Végrehajtja: gazdasági vezető
 
 
 
K.m.f.
 
                                        
 
Petrovics László s.k.                                                     
polgármester
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. november 8.
 
Dr. Horváth Béla jegyző