219/2012. (XI. 26.) számú határozata – Közétkeztetést ellátó non-profit gazdasági társaság alapításáról döntés

A Képviselő-testület a közétkeztetési feladatok 2013. január 1-től történő ellátására egyszemélyes non-profit korlátolt felelősségű társaság alapításáról dönt.

A cégnevet a következőben állapítja meg: Mátyás Étkezde Vendéglátó-ipari Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság.
A cég székhelye Nagymaros, Magyar u. 24., telephelye Nagymaros, Dózsa György u. 2.
A társaság főtevékenysége éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 56.10), további tevékenységi köreit az ellátandó feladatok alapján kéri az alapító okiratba foglalni.
A társaság jegyzett tőkéjét 500 000 Ft-ban határozza meg, melyből 500 000 Ft pénzbeli hozzájárulás.
A társaság első vezető tisztségviselőjének (ügyvezetőjének) Matus Lászlót (Nagymaros, Magyar u. 30.) jelöli ki, 2013. január 1-től 5 év időtartamra.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt az Alapító Okirat ügyvéd útján történő elkészítésére, és Cégbíróság részére benyújtására.

Határidő: 2012. december 7.
Felelős: polgármester, jegyző

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2012. november 27.

Dr. Horváth Béla jegyző