218/2012. (XI. 26.) számú határozata – Településrendezési terv felülvizsgálata egyeztetési anyag jóváhagyása

A Képviselő-testület a településrendezési terv módosítása-önkormányzati egyeztetési anyag dokumentum kapcsán az alábbi döntést hozza:

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által jóváhagyásra javasolt dokumentumban módosító rendelet 1. § (2) bekezdésének második mondatát törli (LKe U-4 övezet az épületek között megengedett oldalirányú telepítési távolság).

Felkéri a tervezőt a döntésnek megfelelő további tervezési feladatok elvégzésére.

Határidő: 2012. december 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: főépítész / városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. november 27.