218/2010. (XII. 20.) számú határozata – Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
218/2010. (XII. 20.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóját az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.  
polgármester 
                                                                                              
 
 
dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző
                                                                               
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.