217/2010. (XII. 20.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
217/2010. (XII. 20.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:
 
1.     Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.     Önkormányzati ingatlanok hasznosításáról döntés
3.    Aljegyzői munkakör betöltésére benyújtott pályázatok elbírálása (zárt ülés)
4.    Óvoda létszámbővítési kérelme
5.    Szemétszállítási díjak módosítása
6.    Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
7.     Adórendelet áttekintése, 2011. évi adókoncepció
8.    2011. évi munkaterv elfogadása
9.    2011. évi eseménynaptár
10. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosítása
11. Főépítészi vállalkozási szerződés felülvizsgálata
12. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, helyi termelők árusítása feltételeinek meghatározása
13. Ipoly Eurorégió társulásból való kilépésről döntés
14. Nagymarosi Diákokért Közalapítvány megszüntetéséről döntés
15. Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői munkaköre betöltésére pályázat kiírása
16.Szálloda és termál beruházás szindikátusi szerződés módosítása (sürgősségi)
17.Önkormányzati lakás bérbeadásáról döntés (sürgősségi)
18.Étkezési térítési díj mérséklés iránti kérelem elbírálása (zárt ülés)
19. A területi kisebbségi önkormányzati választáson közreműködő Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása (zárt ülés)
 
 
K.m.f.
                                                     
Petrovics László s.k.  
polgármester        
                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.