20/2016. (II. 29.) számú határozat – Közétkeztetést ellátó nonprofit kft. 2015. évi beszámolója, 2016. évi tervei

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

20/2016. (II. 29.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. 2015. évre vonatkozó beszámolóját, valamint 2016. évi terveit megismerte és elfogadja.

 

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. március 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző