20/2015. (II. 16.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

20/2015. (II. 16.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

 

1.    Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

2.    2015. évi közbeszerzési terv elfogadása

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. február 17.

 

Dr. Horváth Béla jegyző