20/2011. (II. 28.) számú határozata – Napirend elfogadása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
20/2011. (II. 28.) számú határozata
 
A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:
 
1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.    Komp megközelíthetőségét biztosító forgalmi rend felülvizsgálata
3.    Sürgősségi indítvány: Kosd önkormányzatánál szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására létrejött megbízási szerződés felmondása
4.    Gondozási Központ létszáma átmeneti módosításához (párhuzamos foglalkoztatáshoz) hozzájárulás
5.    Napköziotthonos Óvoda létszámának bővítéséről döntés
6.    Orvosi ügyeleti rendszer áttekintése, döntés az esetleges módosításról, pályázat kiírásáról
7.    2011. évi költségvetési rendelet-tervezet tárgyalása, elfogadása
8.    Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázat elbírálása
9.    Civil szervezetek 2011. évi támogatására pályázat kiírása
10.        Napközi Otthonos Konyha 2010. évi beszámolója, 2011. évi tervei
11.        Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi beszámolója, 2011. évi tervei
12.        Védőnői Szolgálat 2010. évi beszámolója, 2011. évi tervei
13.        Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatokról (szóbeli)
14.        Beszámoló a honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi tevékenységről
15.        Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata
16.        Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felmérése, hasznosítási lehetőségei áttekintése
17.        Fehérhegyi telekalakításhoz hozzájárulásról döntés
18.        Motorcsónak Sportegyesület bérleti szerződéséről döntés
19.        Iskolaigazgatói állás betöltésére pályázati felhívás kiírásáról döntés
20.        Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosítására benyújtott képviselői indítvány tárgyalása
21.        Szociális kérelmek (zárt ülés)
 
K.m.f.
                                                     
    Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                           jegyző  
 
A kivonat hiteléül:
2011. 03. 01.