211/2010. (XI. 25.) számú határozata – Szálloda és termál projekt szindikátusi szerződés felülvizsgálata

A Képviselő-testület a Sulyok és Szabó Szálloda és Termál Beruházási, Fejlesztési és Invesztíciós Kft.-vel 2009. október 16-án létrejött szindikátusi szerződés jogi felülvizsgálatára a polgármester, Grécs László Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági elnök, Burgermeister László és Zoller Csaba képviselők által felkért ügyvédi irodák beérkezett ajánlata alapján kíván megbízást adni.

A felülvizsgálatra beérkezett ajánlatokról a november 30-i rendkívüli ülésén dönt.

Határidő: ajánlatkérésre 2010. november 26., ajánlatok elbírálására november 30.
Felelős: polgármester, GVB elnök, képviselők

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.                     dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                          jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 11. 26.