209/2010. (XI. 25.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

1. Szálloda és termál projekt szindikátusi szerződés módosítása

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.               dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                     jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 11. 26.