Polgárváros királyi panorámával

203/2010. (XI. 22.) számú határozata – A szálloda és termál projekt szindikátusi szerződés módosítása

2010-11-24

A Képviselő-testület a szálloda és termál projekt szindikátusi szerződés módosításával kapcsolatos képviselői javaslatok tárgyalására egy rendkívüli ülés összehívását határozza el 2010. november 25. napjára.
Felkéri a polgármestert az elhangzott javaslatokkal átdolgozott szerződésmódosítás előkészítésére és a rendkívüli ülés előtt az ügyrendi bizottság elé terjesztésére.


Határidő: 2010. december 20.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: jegyző, megbízott ügyvédek

 

K.m.f.


Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 11. 23.


Last modified: 2010-11-24

A hozzászólás jelenleg zárva.