207/2012. (X. 29.) számú határozata – 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét a következők szerint fogadja el:
1. Adócsoport munkájának ellenőrzése, adózás rendje
2. Tárgyieszköz nyilvántartás, értékcsökkenés, selejtezés ellenőrzése
3. Házipénztári kifizetések szabályossági vizsgálata
4. Normatíva igénylés vizsgálata
5. Kistérségi elszámolások ellenőrzése
6. A helyi szociális támogatások kifizetésének ellenőrzése

Határidő: 2012. november 15.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: gazdasági vezető, belső ellenőrzéssel megbízott

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. október 30.

Dr. Horváth Béla jegyző