206/2012. (X. 29.) számú határozata – Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület részére nyújtandó készfizető kezességvállalásról döntés

A Képviselő-testület hozzájárul a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület (2628 Szob, Köztársaság u. 2., adószám: 18722183-1-13), mint hitelfelvevő által a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezetnél, mint hitelnyújtónál igénybe kívánt venni 6 000 000 Ft összegű rulírozó hitelkeret fedezeteként Nagymaros Város Önkormányzatának 150 Ft/lakos, vagyis 703 650 Ft összeghatárig szóló készfizető kezességvállaláshoz 2013. május 31-ig.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fentieknek megfelelő szerződések, valamint a hitelnyújtó pénzintézeti okiratok aláírására.

Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző