208/2012. (X. 29.) számú határozata – Elsővölgy utcai óvoda (Nagymaros, Elsővölgy u. 2., hrsz.: 889/1) bővítése és korszerűsítése – KMOP-4.6.1-11-2012-0046 pályázathoz saját forrás biztosítása – korábbi határozat pontosítása

A Képviselő-testület a 106/2012. (V. 10.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület pályázati forrást nyert „Nagymaros, Elsővölgy utcai óvoda bővítése és korszerűsítése” KMOP-4.6.1-11-2012-0046 címmel. A pályázat helyszíne a Nagymaros, Elsővölgy u. 2. szám (889/1 hrsz.) alatti tagóvoda.
A projekt összes és elszámolható költsége a pályázati részletes költségbecslési táblával megegyezően 125 938 005 Ft. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész 6 276 900 Ft, melynek forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében nevesített adóbevételei. A ROP forrásból származó támogatás igényelt összege 119 641 105 Ft.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP forrásból elnyert támogatás mellé az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.

Határidő: 2012. október 31., ill. 2013. évi költségvetés készítése
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző

A kivonat hiteléül:
2012. október 30.

Dr. Horváth Béla jegyző