205/2014. (XII. 15.) számú határozata – A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet tervezetének tárgyalása

 Nagymaros Város Önkormányzata

                                           Képviselő-testületének

205/2014. (XII. 15.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet a következő kiegészítésekkel fogadja el:

a)      az 5. § (4) bekezdésében a kaposvári szó törlésre kerül,

b)      a közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést 2015. december 31-ig kívánja megkötni,

c)      a szolgáltatás díját 3400 Ft/m3 + ÁFA összegben állapítja meg.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.      
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. december 16.

 

Dr. Horváth Béla jegyző