206/2014. (XII. 15.) számú határozata – Gondozási Központ módosított Szervezeti és Működési Szabályzat, szakmai programok, házirendek jóváhagyása

 Nagymaros Város Önkormányzata

                                           Képviselő-testületének

206/2014. (XII. 15.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Gondozási Központ jogszabályi változások miatt módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát, az alapellátási és az Idősek Otthona szakmai programjait, valamint az alapellátási és az Idősek Otthona házirendjeit jóváhagyja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. december 16.

 

Dr. Horváth Béla jegyző