204/2014. (XII. 15.) számú határozata – Az önkormányzat és gazdasági társaságai tekintetében könyvvizsgálói feladatellátásra megbízás adásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

204/2014. (XII. 15.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei, valamint a Maros Nonprofit Kft. és a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. gazdasági folyamatai, könyvelése könyvvizsgálói felülvizsgálatával árajánlata alapján a GPS KONTO Könyvvizsgáló és Számviteli Korlátolt Felelősségű Társaságot (2089 Telki, Zúzmara utca 33., adószáma: 10418350-2-13, cégjegyzék száma: 13-09-117734), és személyesen Polyák Zsuzsanna (MKVK: 002179) könyvvizsgálót bízza meg 150 000 Ft+ÁFA/hó megbízási díjért.

 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2014. december 19.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. december 16.

 

Dr. Horváth Béla jegyző