203/2014. (XII. 15.) számú határozata – Váci út 49. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

203/2014. (XII. 15.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 1848. helyrajzi számú ingatlanon található, Váci út 49. szám alatti szociális lakás bérbeadásáról dönt Molnár Éva részére 2015. január 5. napjától.

 

A bérleti díjat az önkormányzat lakásrendeletében foglaltaknak megfelelően, a félkomfortos lakásra irányadó díjak alapján állapítja meg.

A bérlő tartozást nem halmozhat fel, amennyiben a bérleti díj vagy rezsiköltség  tartozást felszólításra sem fizeti meg, fel kell mondani a szerződést.

 

Az épület berendezései javításának, pótlásának költségeit a Képviselő-testület engedélyezi a bérleti díjba beleszámítani. Az elszámolható tételeket előzetesen a városüzemeltetési csoport munkatársaival egyeztetni és engedélyeztetni szükséges.

 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: 2015. január 5.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

K.m.f.

                    

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. december 16.

 

Dr. Horváth Béla jegyző