204/2012. (X. 29.) számú határozata – A Nagymarosi Piac működtetésében a Kerekegylet Egyesület által való közreműködésről szóló megállapodás-tervezet tárgyalása

A Képviselő-testület a napirendi pont tárgyalását jelen ülés napirendjéről leveszi, a döntést soron következő ülésére napolja.

Határidő: 2012. november 26.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző