203/2015. (XII. 16.) számú határozat – Képviselői tiszteletdíjak módosítására vonatkozó javaslat tárgyalása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

203/2015. (XII. 16.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet olyan tartalmú módosítását kéri elkészíteni, amely szerint az alapdíj 21 000 Ft összeggel emelésre kerül.

A rendelet elfogadásáról az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadásával egyidejűleg kívánja a döntést meghozni.

 

 

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. december 17.

 

Dr. Horváth Béla jegyző