204/2015. (XII. 16.) számú határozat – Településrendezési terv módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

204/2015. (XII. 16.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök – településszerkezeti terv, szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat – módosítása tárgyában a döntéshozatalt egy soron kívüli rendkívüli ülésre napolja, mivel az állami főépítész hatáskörét gyakorló Pest Megyei Kormányhivataltól az ülésig az előzetes ígéret ellenére nem érkezett meg a nyilatkozat.

 

 

Határidő: 2015. december 22.

Felelős: jegyző

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. december 17.

 

Dr. Horváth Béla jegyző