202/2014. (XII. 15.) számú határozata – 2015. évi eseménynaptár elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

202/2014. (XII. 15.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 2015. évi eseménynaptár tervezetet megismerte és a következő rendezvényekkel egészíti ki:

a)      június 4-én trianoni megemlékezés (közösen a Jobbik Nagymarosi szervezetével),

b)      november végén adventi keresztállítás,

c)      december végén Fény ünnepe-fény lánc,

d)     100 éves a nagymarosi iskola ünnepségsorozat.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtja: stratégiai referens, intézményvezető

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. december 16.

 

Dr. Horváth Béla jegyző