202/2010. (XI. 22.) számú határozata – Helyi termelők árusítása feltételeinek meghatározása

A Képviselő-testület a napirendben a döntéshozatalt elnapolja azzal, hogy a Közterület-foglalásról szóló rendelet módosítására 2010. december 3-ig tegyenek javaslatot a képviselők a helyi termelők árusításának feltételei vonatkozásában.
A beérkezett javaslatok a jogszabályi feltételeknek megfelelően kerüljenek kidolgozásra és a rendeletmódosítás előterjesztésre a következő testületi ülésre.


Határidő: 2010. december 20.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési csoportvezető

 

K.m.f.


Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 11. 23.