201/2014. (XII. 15.) számú határozata – A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

201/2014. (XII. 15.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 2015. évi munkatervét a következő kiegészítésekkel fogadja el:

1.      A településfejlesztés, -üzemeltetés fő feladatot kiegészíti a hulladékszállítás feltételei, megoldási módjai vizsgálatával, a külterületi zsákos szállítás folyamatos figyelemmel kísérésével.

2.      Az üléstervet a január 26-i ülésnél kiegészíti a Maros Nonprofit Kft. működéséről, eredményéről szóló beszámolója megtartásával, valamint a Zöld Pont Egyesülettel való együttműködés állapotának ismertetésével.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. december 16.

 

Dr. Horváth Béla jegyző