202/2012. (X. 29.) számú határozata – Folyószámlahitelt kiváltó hitel igénylésével kapcsolatos döntéshez érkezett módosító indítványokról döntés

A Képviselő-testület a folyószámlahitelt kiváltó hitel igénylésével kapcsolatos döntéshez érkezett módosító indítványokról a következő döntést hozza:
a) Szomráky Pál képviselő indítványát, mely szerint a Kormánytól előzetes állásfoglalást kell kérni a döntéshozatal előtt, nem fogadja el,
b) a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a hitel futamidejét 7 évben kérje az önkormányzat megállapítani, elfogadja.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző