201/2012. (X. 29.) számú határozata – Rendőrségi szolgálati lakás biztosításáról döntés

A Képviselő-testület a benyújtott képviselői javaslat alapján felhatalmazza a polgármestert és Szimon Attila képviselőt, folytasson tárgyalást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjével a Felvonulási lakótelepen rendőrségi szolgálati lakás és esetlegesen KMB iroda céljára egy darab ikerház ingyenes használatba adásáról e cél fennállása időtartamára.
A lakások felújításának (lakhatóvá tételének) költségét és a közüzemi díjakat a használónak kell viselnie.

A tárgyalás eredményéről a soron következő ülésén kér tájékoztatást.

Határidő: 2012. november 22.
Felelős: polgármester, Szimon Attila képviselő

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző