201/2010. (XI. 22.) számú határozata – Az önkormányzat lapja tartalma jóváhagyását végző felelősök kijelöléséről döntés


A Képviselő-testület az önkormányzat lapja tartalmának jóváhagyására a polgármester személyén túl az alpolgármestert, és a két bizottság elnökét, Grécs László és Szimon Attila képviselőket jelöli ki.


Határidő: 2010. november 28.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.


Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 11. 23.