20/2017. (I. 30.) számú határozat – Nagymarosi Piac téli nyitvatartási idejének módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

20/2017. (I. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Fekete Zsolt képviselő javaslatára a Nagymarosi Piac esetében 2017. november 1-től kezdődően téli nyitvatartási időt állapít meg a november 1-től március 1-ig tartó időtartamra.

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a közterületek használatának rendjéről szóló rendelet módosítását készítse elő, és nyújtsa be a következő rendes ülésre.

 

 

Határidő: 2017. február 27.

Felelős: jegyző

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. január 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző