21/2017. (I. 30.) számú határozat – Képviselői fogadóóra és körzetek kialakítására vonatkozó javaslatról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

21/2017. (I. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Német Imre képviselő havonta egy órában tartandó képviselői fogadóóra és körzetek kialakítására vonatkozó javaslatára úgy dönt, hogy a fogadóórát a képviselők egyéni döntésük alapján tarthassanak, melyhez az önkormányzat helyiséget biztosít.

A képviselők körzetbe sorolására vonatkozó javaslatot nem támogatja.

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. január 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző