19/2017. (I. 30.) számú határozat – Szálloda utca 8/b. szám alatti lakás bérlője által elvégzett munka beszámítására vonatkozó kérelem tárgyalása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

19/2017. (I. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Lakatos Tiborné részére 250 000 Ft értékben engedélyezi a felújítási költségek lakbérbe való beszámítását azon feltétel előzetes teljesítése esetén, hogy bemutatja az épített kémény megfelelőségére vonatkozó szakvéleményt és az udvaron rendet tesz.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

 

Határidő: 2017. február 10.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: Városüzemeltetési és Városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. január 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző