20/2012. (II. 13.) számú határozata – „Nagymaros V. Árvízvédelmi Vonalának kiépítése c. projekttel kapcsolatos FIDIC piros könyv szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú ált. egyszerű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés

A Képviselő-testület a „Nagymaros város árvízvédelmi vonalának kiépítése című projekttel kapcsolatos FIDIC PIROS KÖNYV szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyban, hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:
– a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja;
– az AGROINVEST Zrt. (1119 Budapest, Fehérvári u. 84/a.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja;
– a Kapos Hidro Kft. (7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja;
– az AGROINVEST Zrt.-t nyertes ajánlattevőként hirdeti ki.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésének megfelelően járjon el, a kihirdetésről a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon, egyúttal felhatalmazza a szerződés előírt időpontban történő aláírására.

Határidő: 2012. február 14., 2012. február 24.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

K.m.f.

Petrovics László s.k.       dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                          jegyző

A kivonat hiteléül:
2012. február 14.