19/2012. (II. 13.) számú határozata – Nevelési intézmények fejlesztése (KMOP-4.6.1-11) című felhívásra pályázat benyújtása

A Képviselő-testület a Közép-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett Nevelési intézmények fejlesztése (KMOP-4.6.1-11) című pályázat elkészítéséhez szükséges megelőlegező tevékenységek elvégzéséhez (megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, engedélyezési tervek kidolgozása) 2 500 000 Ft összeget biztosít.

Felkéri a Polgármestert, hogy a beszerzéseket bonyolítsa le úgy, hogy azok a pályázati felhívás követelményeihez illeszkedően és a támogatás elnyerése esetén utólagosan elszámolhatók legyenek.

Felkéri a Polgármestert a pályázat kidolgoztatására.

 

Határidő: 2012. április 2.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

K.m.f.

 

Petrovics László s.k.    dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                         jegyző