201/2015. (XII. 16.) számú határozat – 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

201/2015. (XII. 16.) számú határozata

 

 

A Képviselő- testület az önkormányzat és szervei 2016. évi ellenőrzési tervét a következő témák ellenőrzését kérve fogadja el, fenntartva korábbi döntését, miszerint témánként 4 revizori napot finanszíroz:

1.      Beruházások, felújítások felülvizsgálata

2.      Óvodai statisztika, normatíva ellenőrzése

 

Egyúttal a jelenlegi szerződés szerinti díjszabásért további 1 évre megbízást ad a Danubius Expert Audit Kft. részére a belső ellenőrzési feladatok elvégzésére.

 

Felkéri a polgármestert a terv belső ellenőr részére történő megküldésére.

 

 

Határidő: 2015. december 18.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. december 17.

 

Dr. Horváth Béla jegyző